KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı İş Kanunu gereğince işten çıkarılan işçiye ödenmekte olan tazminattır. Bu tazminatın işçiye ödenebilmesi için işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı ayrıca işçinin yüz kızartıcı suçlar işlememiş olması şartı ile ödenmektedir. İşveren ile işçi arasında yapılmış olan sözleşme uyarınca iş akdi sona eren ve sözleşme süresi uzatılmayan işçiler ile işçiden kaynaklanan durumlar haricinde ki diğer nedenlerden dolayı işçinin iş akdine son verilmesi durumunda işveren tarafından işine son verilen işçiye kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği ile işten çıkması durumunda ödenmemektedir. Kıdem tazminatı kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sözleşmesini fesih etmesi durumunda ya da işçinin ölümü durumunda da ödenmektedir.

İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı oranı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret esas alınmaktadır. Giydirilmiş brüt ücret işçiye ödenen maaşın brüt ücretinin üzerine yol, yemek, ikramiye gibi ödenen tüm ek gelirlerin de ilave edilmesi anlamına gelmektedir. İşçinin çalışmış olduğu her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı olarak ödenir. Bir yıldan arta kalan zamanlar içinde yine aynı hesaplama şekli kullanılarak işveren tarafından işçiye ödenecek olan kıdem tazminatı miktarı tespit edilmiş olur. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir.

p>

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*